Pàgines

dilluns, 10 de febrer de 2020

Estem treballant conjuntament amb la brigada jove de l'ajuntament de Montornès.

Des de ja fa uns dies rebem el suport de la brigada jove. Estem aprenent tots plegats un munt!
Treball matemàtic a l'hort

Hem realitzat una activitat per poder aprendre a calcular l’àrea i el perímetre
 d’una superfície.   
L’activitat s’ha realitzat en grups cooperatius on han participat les dues classes
 de cinquè, uns s’encarregaven de mesurar amb les cintes mètriques i els altres
 d’anar apuntant les mides al full. 
Per realitzar l’activitat, l’alumnat que mesurava ha disposat de diferents cintes
 mètriques, d’estaques i cordill per delimitar el perímetre; l’alumnat que 
apuntava les mides disposava d’un full i llapis on havia de fer un petit croquis
 amb les mides agafades. 
Finalment, quan tenim totes les mides agafades es calcula el perímetre
 i l’àrea de l’hort.